קלינאות תקשורת

טראומה התפתחותית משפיעה על התפתחות התקשורת, השפה, הזיכרון, הקשב, הוויסות, יכולת עיבוד המידע, ויכולת הלמידה. עבודת קלינאית התקשורת ב"בית שבתי לוי" מתמקדת באבחון ובטיפול בתחומי השפה, הדיבור, התקשורת והמשחק אצל ילדים השוהים במרכז החירום.