אודותינו>
יחידת האמהות

 

פנימייה טיפולית שיקומית לאמהות עם ילדיהן

 

רקע
 

בקרב אוכלוסיית ההורים הפוגעים בילדיהם מוכרת קבוצת אמהות, בדרך כלל צעירות, חד-הוריות, שנפלטו מוקדם ממשפחות מזניחות ופוגעות.

 

עד ללידת תינוקן הראשון, במרבית המקרים השתייכו אמהות אלה לקבוצה המוגדרת כנערות במצוקה. הקווים המאפיינים את רוב הנערות הללו הם היעדרות כישורי חיים וכישורי הורות. 
רוב האמהות בקבוצה זו אינן מסוגלות לגדל את ילדיהן ללא תמיכה נרחבת. בהיעדר תמיכה מבן זוגן וממשפחות המוצא שלהן ושלו, הופכת ההורות לנטל בלתי נסבל. למרות רצונן לגדל את ילדיהן ואפילו לתקן באימהותן את העוולות שחוו בילדותן, הן כושלות, מזניחות את הילדים ואף פוגעות בהם.

קרוב לודאי שרוב האמהות הללו, מעולם לא נחשפו לאפשרות לרכוש מיומנויות הוריות וכישורי חיים בסיסיים, לפיכך נכון לשער, שרבות מהן ברות שיקום.

 

על רקע מדיניות משרד הרווחה והשירות לילד ולנוער, הדוגלת בשימור וחיזוק התא המשפחתי ובמסגרת האמנה לזכויות הילד, פתחנו אופציה טיפולית אחרת, אשר תיתן לאמהות אלה הזדמנות להשתקם ולשרוד כמשפחה.

תהליך שיקום של האמהות, מחייב מסגרת כוללנית המאפשרת שילוב של שלושה מסלולי התערבות:

v      הגנה על הילדים ללא הפרדה מאמם.
v      שיקום היכולת ההורית של האם ויחסי האם ילד.
v      הקניית כישורי חיים בסיסים. 

                                                                           

 

המסגרת                                                                                                                

 

 

המסגרת מהווה מקום מגורים לאמהות עם תינוקות וילדים שמעניק מוגנות ותחושת בית תוך כדי תפעול צוות טיפולי אשר יבצע אבחון, טיפול ושיקום. הילדים המגיעים ליחידת האמהות נמצאים תחת צו בית משפט. 
 

חיי היום-יום 

ישנה מסגרת ברורה של כללים המעצבים את חיי האמהות ביחידה.
מסגרת הכללים מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה הטיפולי וכוללת: סדר יום ותוכניות שבועיות אשר מגדירים זמן, מקום ואופן ביצוע. כמו כן, ישנן מטלות בכל תחומי החיים: טיפול בילדים, סידורים מול גורמי חוץ, בריאות, נקיון וכו'. 
ילדים מעל גיל שנה הולכים במהלך היום לגנים.                                                                                                                               
בכל תקופת שהות האמהות וילדיהן ביחידת האמהות, קיים קשר עקבי ורצוף עם המחלקות המפנות. כמו כן, מתקיימות ועדות להערכה ולתכנון טיפול, הקובעות המשך דרכי פעולה.

במצבים בהן אמהות אינן מצליחות להשתלב לחיים ביחידה או לחלופין אינן מיישמות את תהליכי ההדרכה והטיפול הניתנים במקום, ובכך נמשכת הפגיעה בילדיהן, מופסקת שהותן ביחידה. בשלב זה מתכנסת הועדה להערכה ולהמשך טיפול באופן מיידי על מנת להחליט על המשך הטיפול בילדים.

בניית אתריםבניית אתרים 
בית שבתי לוי רח' מונטיפיורי 15,חיפה 33725 , טלפון 8374259- 04