אודותינו>
פנימיה

פנימיית בית שבתי לוי פועלת מזה למעלה מחמישים שנה.
הפנימייה מיועדת לתינוקות ולילדים מלידה ועד שש, המגיעים ממשפחות הסובלות מקשיי תפקוד נרחבים וכרוניים אשר מסכנים את הילדים ופוגעים בהם פיזית ורגשית.
הילדים מופנים לפנימייה על ידי שירותי הרווחה הישוביים, לאחר כשלון להגן עליהם באמצעות התערבות מקומית.
בשנים האחרונות מספר הילדים הנקלטים בפנימייה יורד בהדרגה, במקביל לתפיסת משרד הרווחה לפיה יש לפעול ככל הניתן לטיפול בילדים בגיל הרך בקרב משפחתם ובעזרת גורמי הרווחה בקהילה.

אוכלוסיית הילדים                                                         

v      תינוקות בני יומם ועד גיל שנתיים. לחלקם צרכים מיוחדים על רקע תקלות במהלך ההיריון והלידה, חוסר מעקב רפואי הולם של האם במהלך ההיריון, או שימוש בחומרים אסורים(אלכוהול או סמים) במהלך ההיריון. התינוקות סובלים לעיתים מקשיי ויסות, משקל לידה נמוך, נצפים סימנים לפגיעות אורגניות אפשריות. בהדרגה נצפים במקרים רבים, עיכובים התפתחותיים משמעותיים.

v      פעוטות עד גיל שלוש וילדים עד גיל שש, אשר מגיעים לפנימייה במצב פיזי ורגשי קשה. חלקם סובלים מהזנחה פיזית קשה וזקוקים להערכה ולטיפול רפואי.

במקרים רבים נצפה עיכוב התפתחותי שמקורו לרב רגשי והוא בא לידי ביטוי בקשיים ביצירת קשר, יצירת קשרים בלתי מובחנים, קשיי שפה, קשיים התנהגותיים מורכבים, סף תסכול נמוך וגילויי תוקפנות.  

 

בשנים האחרונות הילדים הנקלטים בפנימייה סובלים מעיכובים התפתחותיים ומקשיים קיצוניים ביותר. ניכר כי הם היו נתונים זמן רב להזנחה קשה, אשר חייבה אותם להשקיע את מירב משאביהם הרגשיים על מנת לשרוד. כך לדוגמא: מגיעים לעיתים תינוקות ופעוטות ללא יכולת ליצירת קשר עין עם המבוגר המטפל בהם; אינם מכירים סיטואציה בה המבוגר מזהה את צרכיהם ונותן להם מענה מותאם; נצפים תינוקות אשר גופם מעוות ושרירי גופם רפים על רקע שהות ממושכת במיטה. לא אחת אנו מלמדים אותם להשמיע את קולם כאשר ברצונם לבטא צורך כלשהו, או להושיט ידיים לעבר המבוגר המגיע על מנת לטפל בהם. לעיתים קרובות נצפים פעוטות וילדים המפתחים הגנות אוטיסטיות המאפשרות להם לנתק את עצמם מסביבתם הפוגעת.

 המשפחות  

אחוז גבוה של משפחות הילדים הנקלטים בפנימייה מוכר לשירותי הרווחה, זאת לאחר שקשייהם זוהו וגורמי הרווחה הציעו וניסו להביאם לשתף פעולה בתוכניות תמיכה, שיקום וטיפול שונות.
המשפחות מוכרות כסובלות מבעיות תפקוד קשות ביותר ולעיתים הערכת סיכויי השיקום שלהן נמוכה ביותר.
 
 
      
                                                                                             
הערכה וטיפול

תקופת השהות בפנימייה מוקדשת תחילה לביצוע אבחון והערכה לילד. נבחן מצבו ההתפתחותי והרגשי וכן מתבצעת הערכה לגבי יחסי הגומלין בינו לבין בני משפחתו.  למשפחתו של הילד ניתן תפקיד חשוב בחיי הילד ובתוכנית הטיפול הנבנית בהתאמה לצרכיו. בני המשפחה מורשים לבקר בפנימייה במהלך השבוע.   

במקביל לתהליך ההערכה והאבחון ובהתחשב במסקנותיו, נבנית תוכנית טיפול אינדיווידואלית לכל ילד המיושמת במהלך שהותו בפנימייה. תוכנית הטיפול נבנית על ידי הצוות המקצועי והפרא- רפואי העובד במקום.

חיי הילדים בפנימייה מתנהלים על בסיס הערכת צרכיהם הפיזיים והרגשיים, תוך ניסיון ליצור הדמיה מרבית לחיי משפחה. בשעות הבוקר נמצאים הפעוטות בגנון הנמצא בבית שבתי לוי ומופעל על ידי גננת מוסמכת. הילדים מעל גיל שלוש וחצי, יוצאים לגנים רגילים ולגני חינוך מיוחד בחיפה.

שעות אחר הצהריים מוקדשות לטיפול, להעשרה ולמשחק, תוך ניסיון להקנות לילדים חוויה מכילה ויציבה יותר של קשר בינאישי.   

במהלך השהות בפנימייה, ילדים רבים נמצאים בקשר עם מתנדבים או עם משפחות מארחות, זאת כחלק מהניסיון לשמר את יכולתם לתת אמון ולקיים קשרים קרובים עם מבוגרים.

במהלך שהות הילדים בפנימייה ולאורך תקופת האבחון וההערכה, מתקיים קשר רציף עם גורמי הרווחה. זאת על מנת לגבש תוכנית אבחון, טיפול ושיקום אשר תאפשר את מתן המענה התואם ביותר עבור הילד ומשפחתו.    

בתום תהליכי ההערכה נקבעת, בשיתוף עם גורמי הרווחה, תוכנית טיפול לטווח ארוך עבור הילד. המסגרות לטווח ארוך כוללות: חזרה למשפחת המוצא, יציאה למשפחה אומנת, יציאה למשפחה מאמצת או מעבר לפנימייה לילדים גדולים יותר.

יש לציין, כי בחמש השנים האחרונות לא יצאו מהפנימייה ילדים למסגרת פנימייתית אחרת, אלא למשפחות בלבד.

מרביתם אינם חוזרים למשפחות המוצא שלהם, אלא יוצאים למשפחות אומנות או מאמצות.

משך השהות בפנימייה אינו קבוע מראש ואורכו נע בין שבועות אחדים ליותר משנה. צוות הפנימייה וגורמי הרווחה פועלים רבות על מנת לקצר ככל הניתן את שהות הילד במסגרת המוסדית.  תהליכי האימוץ עלולים לעכב יציאה מהפנימייה גם מעל לשנתיים.

צוות הפנימייה: כולל קבוצת מטפלים חלקם מטפלים וותיקים וחלקם סטודנטים, המטפלים בילדים באופן ישיר, מזהים ומנסים להכיל את קשייהם ויוצרים עימם קשרים משמעותיים.

הצוות הפסיכוסוציאלי כולל: מנהלת (עו"ס), שלושה עובדים סוציאליים (בחלקי משרה שונים);  פסיכולוגית קלינית;  מרפאה בתנועה ומרפאה בעיסוק.

 

 

בניית אתריםבניית אתרים 
בית שבתי לוי רח' מונטיפיורי 15,חיפה 33725 , טלפון 8374259- 04